Trends en ontwikkelingen in de bouw en infrastructuur

Posted by Iep van der Meer on Jan 26, 2018 2:20:33 PM

Duurzaamheid, arbo-wetgeving en bereikbaarheid zijn belangrijke topics in de bouw. Complexe en zware machines en bouwmaterialen moeten vaak tot diep in de binnenstad aangeleverd worden en daarvoor zijn eigenlijk geen alternatieven. Kleine vrachtwagens zijn vaak niet geschikt gezien de afmetingen en gewichten van de lading. Bovendien zouden er, als dat al mogelijk zou zijn veel meer voertuigbewegingen nodig zijn voor dezelfde vervoersprestatie. Duurzaamheid gaat dan ook hand in hand met efficiency. Immers, hoe efficiënter het transport is hoe minder voertuigbewegingen dat met zich meebrengt. Daarmee wordt niet alleen de uitstoot verminderd per vervoersprestatie, ook is er minder overlast voor omwonenden en voor het overige verkeer.

Daarnaast is wendbaarheid een cruciaal aspect. Met name bij het vervoer van lange lading zoals staalconstructies, heipalen en machines die nodig zijn voor de bouw neemt de voertuiglengte toe. Om toch in de binnenstad uit de voeten te kunnen zijn gestuurde assen onmisbaar. Bij diepladers met individueel te besturen pendelassen is de stuuruitslag maar liefst vijftig graden. Daarbij komt een 550 mm grote slag van de vering waardoor obstakels zoals hoger gelegen vluchtheuvels of stoepranden eenvoudig genomen kunnen worden. Met deze voertuigen kunnen onmisbare bouwmachines tot in het hart van de stad worden afgeleverd.

Lager is beter

Niet alleen het gewicht van de lading maar ook de hoogte van lading zoals machines en staalconstructies vormt soms een belemmering. De maximale transporthoogte bedraagt vier meter en om binnen die limiet alles mee te kunnen nemen is een laag voertuig een must. Alleen dat al is een goede reden om te kiezen voor een oplegger. De Broshuis SL serie beschikt bijvoorbeeld over een rijhoogte van slechts 85 centimeter. Dat betekent dat er objecten tot 315 cm hoogte geladen kunnen worden binnen de wettelijke regels. Vaak is echter niet alleen het wettelijk kader maatgevend, maar zijn er obstructies zoals fietsbruggen, overkappingen of bovenleidingen die de doorrijhoogte beperken. Hoe lager hoe beter dus, maar dan wel met behoud van laadvermogen.

Emissie eisen

Uitschuifbare opleggers zoals de semi-dieplader en de dieplader zijn onmisbaar voor het bouwtransport, ook in de steden. Voor een aantal toepassingen zijn ook bakwagens denkbaar maar dat zijn dan al snel voertuigen met een gecompliceerde opbouw en daardoor een langere afschrijvingstermijn. Het voordeel van opleggers is dat de, relatief goedkopere trekkers die nodig zijn om ze te vervoeren, eenvoudig  aan de laatste emissie-eisen kunnen voldoen. Dit kan omdat een trekker eenvoudig om te ruilen is voor een duurzamer, en stiller exemplaar volgens de laatste stand van de techniek. Op termijn is zelfs elektro tractie mogelijk voor zelfs de zwaarste toepassingen. Het mooie van de gestandaardiseerde opleggers en diepladers is dat die toekomstige elektrische voertuigen ingezet kunnen worden in combinatie met de huidige generatie getrokken voertuigen. Daarmee bewijst het concept van de oplegger eens te meer zijn waarde. Dat geldt overigens niet alleen voor speciaal transport, maar ook voor kippers en betonmixers. Ook daar is een kipper al snel in het voordeel vanwege de genoemde eigenschappen.

Veiligheid voorop

Overheden blijven zich, terecht inzetten voor een schonere en veiliger leefomgeving. Dat hoeft ook echt niet te conflicteren met de behoeftes van aannemers en vervoerders als daarover goede afspraken gemaakt worden. Het instellen van maximale afmetingen voor vrachtwagens in een binnenstad zoals we dat soms zien verdient dan ook niet de voorkeur. In de eerste plaats omdat steden niet zouden moeten gaan over de toelatingseisen voor voertuigen in dit land. Er kan van vervoerders niet verwacht worden dat ze per stad een ander type of model voertuig inzetten. Dat zou leiden tot een hoogst inefficiënte, en daardoor onnodig vervuilende logistieke keten. In plaats daarvan is het zaak dat ook lokale overheden zich verdiepen in de mogelijkheden die modern transportmaterieel ook nu al bieden. Niet méér kleinere trucks inzetten voor dezelfde vervoersprestatie, maar de inzet van juist grotere, schonere en veiligere voertuigen zou de voorkeur moeten hebben. Dat leidt namelijk tot minder voertuigbewegingen en daardoor minder overlast, een lagere uitstoot én minder veiligheidsrisico’s. Door meer de focus op trekker- opleggers te richten kan er vervolgens eenvoudiger milieubeleid op het stedelijke transport worden gerealiseerd. Er zijn nu al prachtige alternatieven voor diesel met HVO, LNG, Hybride en zelfs volledig elektrische voertuigen die in combinatie met opleggers direct inzetbaar zijn.

Topics: speciaal transport, semi dieplader, Dieplader, Dutch